čisté-trubky.cz +420 770 61 61 61 kontakt
podrobnosti o akci

K provedení proplachu či čištění topného systému nabízíme bezplatnou kontrolu systému a běžné odzkoušení a zaregulování systému vytápění.

 
up
 
 
 

výplach / proplachování potrubí

Proplachování rozvodů pitné vody se provádí tlakem vody nebo směsí vody a vzduchu s impulzivním dodáváním stlačeného vzduchu. Toto proplachování je zároveň určené k proplachování radiátorových a plošných topných systémů.

Další možností je proplachování potrubních systémů, které se provádí pomocí směsi vody a vzduchu s konstantním tlakem vzduchu.

Proplachování se provádí na uzavřeném okruhu rozvodu, tedy například celý okruh topného systému daného objektu nebo okruh rozvodu pitné vody od hlavního uzávěru po celé rozvodné síti stavby či bytu.

dezinfekce rozvodů pitné vody

Dezinfekce rozvodů pitné vody se provádí směsí vody, vzduchu a bezchlórového činidla (účinná látka na bázi peroxidu a stříbra — toto činidlo je schváleno z rozhodnutí Hlavního hygienika České republiky a lze vypouštět do kanalizace bez neutralizace).

Postup: po napojení technologie k rozvodu vody, se tento rozvod napustí pod tlakem, směsí vody a dezinfikačního činidla. Po natlakování se nechá působit cca 20 minut a následně se celý rozvod vody vypustí a propláchne směsí vody a stlačeného vzduchu.

Před uvedením rozvodu vody do provozu, má jeho provozovatel, dle ČSN EN 806, povinnost zabezpečit hygienickou čistotu potrubí.

konzervace potrubí a rozvodů

Konzervace rozvodů vody, plynu a  tepla, včetně topných těles, se provádí směsí vody, vzduchu a konzervační látky (pro každý typ potrubí je vhodnější jiná konzervační látka a tak je potřeba si dopředu ujasnit o jaký materiál se jedná).

Postup: po napojení technologie k rozvodu, se tento rozvod napustí pod tlakem, směsí vody a konzervační látky. Po natlakování se nechá působit cca 30 minut a následně se celý rozvod vody vypustí a propláchne směsí vody a stlačeného vzduchu.

Po vypuštění rozvodu je potřeba konzervant separovat. Ne všechny konzervanty je možno vypouštět do kanalizace.

čištění / uvolnění ucpaného rozvodu

Čištění rozvodů se provádí jak vodou, směsí vody a vzduchu, tak i samotným vzduchem, podle typu potrubí a míry jeho zanesení (znečištění). Čištění se provádí na uzavřeném okruhu vodovodního, plynového či vzduchového rozvodu nebo na otevřené části potrubí s vyústěním do výlevky či nádrže.

Mechanické ucpávky potrubí jsou vyplaveny / vytlačeny do výlevky systému nebo do nádrže. Navíc lze použít filtr k zachycení drobných mechanických nečistot (již od velikosti čásatic 100 μm).

Tento způsob čištění je vhodný pro všechny běžně používané trubky (plast, měď atd.).

revize těsnosti a tlaková zkouška

Revize těsnosti a tlaková zkouška se provádí na uzavřeném okruhu rozvodu dle nařízení vyplývajícího z ČSN. Tlakujeme vodou nebo vzduchem podle typu rozvodu. Nejprve se testuje přetlakem po dobu 30 minut a následně provozním tlakem 60 až 180 minut podle typu rozvodu (přesné postupy jsou udány ČSN včetně tolerance úbytku tlaku).

Zkouška je pak písemně potvrzena a naměřená data jsou vyhodnocena, zda odpovídají ČSN dle typu rozvodné sítě. Data jsou pro klienta dostupná i v elektronické formě.

Bez této zkoušky nelze provozovat rozvodnou síť, ani k ní připojovat další zařízení. Zkouška se musí v pravidelně opakovat (intervaly jsou dány typem rozvodu).

 
down
 
up
 
 
 

rozvody vody

Pravidelným proplachováním udržujete vodovod čistý a předcházíte tak závažnějším problémům před zanesením usazeninami. Pokud je vodovod odstaven nebo jej uvádíte do provozu po stavební úpravě, máte dokonce povinnost, dle ČSN 73 6660, takový rozvod propláchnout.

rozvody tepla, topné systémy

Proplachování a čištění rozvodů tepla zvyšuje účinnost topného systému. Na fotografiích z termokamery je vidět 'hluché' místo zaneseného radiátoru před a po propláchnutí systému:
radiátor v termovizi před čištěním   radiátor v termovizi po čištění
Pravidelné čištění topného systému nejen zvýší životnost, jak celého rozvodu, tak i jednotlivých topných těles, ale hlavně dokáže ušetřit nemalé náklady na topení.

 
down
 
up

Kontaktujte nás nebo rovnou objednejte!

 
 

Nezávazná objednávka / poptávka

down